Niezwykłe dzieje budowy Bazyliki św. Piotra

Budowano ją przez 120 lat. Projekty i wizje architektoniczne zmieniały się jak w kalejdoskopie, gdyż każdy z projektantów chciał odznaczyć się na kartach historii.

Miejsce pochówku pierwszego papieża – św. Piotra, jak i papieża Polaka – Jana Pawła II, odwiedzane jest co roku przez rzesze turystów.

Na miejscu bazyliki z IV wieku, ufundowanej przez Konstantyna Wielkiego, papież Juliusz II zlecił na początku wieku XVI wystawienie nowej świątyni. Projektu podjął się mistrz Donato Bramante, sytuując kościół na planie centralnego krzyża greckiego z kopułą na skrzyżowaniu naw.

Po jego śmierci pracę przejął Rafael Santi, który zamiast planu centralnego zaproponował wydłużoną bazylikę z nawą główną. Kolejni architekci znów zmieniali koncepcje, z jedną z nich pojawił się sam Michał Anioł, który prowadził prace aż do śmierci.

Barokową fasadę dodał Carlo Maderna. Dodatkowo Bernini zaprojektował kolumnadę otaczającą plac przed bazyliką dwoma ramionami, jego wykonania jest również baldachim nad grobem świętego Piotra.

Renesansowo-barokowy kościół to obowiązkowy punkt programu w wycieczce do Italii.